info@bowentehnika.lv, tālr. +371 29275464        Atrast speciālistu!

Baltijas Bowen tehnikas  Asociācija (BBtA) ir dibināta 2015.gadā kā bezpeļņas organizācija ar mērķi popularizēt un attīstīt Bowen tehniku Latvijā.
Asociācijas biedri ir sertificēti Bowen tehnikas speciālisti, kā arī var kļūt studenti, kas mācās Starptautiskajā Bowen Akadēmijā un vēlas kļūt par Bowen tehnikas praktizētājiem.
Ar Asociācijas statūtiem var iepazīties šeit
Asociācija par saviem uzdevumiem izvirza:

  • Nodrošināt klientiem informāciju par Asociācijas biedru kvalifikāciju Bowen tehnikā,
  • Veicināt Asociācijas biedru darba popularizēšanu Latvijas sabiedrībā,
  • Sniegt atbalstu kvalificētiem Bowen tehnikas speciālistiem, studentiem un viņu klientiem,
  • Palīdzēt BBtA biedriem palielināt viņu prasmes un zināšanas
  • Informēt BBtA biedrus par spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem
  • Veicināt Bowen tehnikas reģistrāciju LR Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē kā papildinošās(komplementārās) medicīnas medicīnisko pakalpojumu